Chị Thủy - Việt Trì, Phú Thọ

0942 713 468

Chị Thủy - Việt Trì, Phú Thọ

 

 Tôi đã chọn mua được 1 lô tại dự án The Eden Rose và rất ưng ý với lô mình đã chọn.
Tôi đặc biệt ấy tượng về tiến độ xây dựng của Chủ Đầu Tư. Dù tới tận quý 3/2018 Chủ Đầu Tư mới bàn giao căn hộ mà Chủ Đầu Tư đã kè xong hồ, đổ xong móng bể bơi, dải nhựa xong đường dự án và đặc biệt là đã mang cây về trồng cho dự án và toàn là cây to.

 

©Copyright 2018 The Eden Rose , All rights reserved